Zdjecia biometryczne na Polski Paszport w Chicago


uslugi paszportowe

FORMULARZE

FORMY, DRUKI:
FORMY NIEZBĘDNE DO WYDANIA PASZPORTU:

 • WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO.

Specjalny druk, który jest drukowany na poczekaniu w naszych biurach lub wysłany pocztą (np. do innych stanów).

 • WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL
 • WNIOSEK O ZATRZYMANIE STAREGO PASZPORTU
 • OŚWIADCZENIE O OKOLICZNOŚCIACH UTRATY PASZPORTU
 • ZGODA RODZICÓW NA WYDANIE PASZPORTU DLA DZIECKA


FORMY NIEZBĘDNE DO UMIESZCZENIA AKTU ŚLUBU W POLSCE

 • WNIOSEK O UMIEJSCOWIENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSCE
 • UPOWAŻNIENIE DO UMIESZCZENIA AKTU ŚLUBU W POLSCE
 • ANKIETA - DANE OSOBOWE DO WNIOSKU O DOKONANIE TRANSKRYPCII ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA
 • OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM NIE UMIESZCZANIU ZAGRANICZNEGO AKTU ŚLUBU W POLSKIM USC
 • OŚWIADCZENIE O PISOWNI I ODMIANIE IMION I NAZWISK
 • OŚWIADCZENIE O WYBORZE NAZWISK
 • OŚWIADCZENIE O BŁĘDACH LITEROWYCH ORAZ WYJAŚNIENIE ROZBIEŻNOŚCI PISOWNI IMION I NAZWISK


FORMY NIEZBĘDNE DO UMIESZCZENIA AKTU URODZENIA W POLSCE

 • WNIOSEK O UMIEJSCOWIENIE AKTU URODZENIA OSOBY DOROSŁEJ W POLSCE
 • UPOWAŻNIENIE DO UMIESZCZENIA AKTU URODZENIA OSOBY DOROSŁEJ W POLSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
 • WNIOSEK O UMIEJSCOWIENIE AKTU URODZENIA DZIECKA W POLSCE
 • UPOWAŻNIENIE DO UMIESZCZENIA AKTU URODZENIA DZIECKA DOROSŁEJ W POLSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
 • OŚWIADCZENIE O BŁĘDACH LITEROWYCH ORAZ WYJAŚNIENIE ROZBIEŻNOŚCI PISOWNI IMION I NAZWISK


FORMY DO WYDOBYCIA AKTU STANU CYWILNEGO Z POLSKIEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO:

 • WNIOSEK O WYDOBYCIE AKTU URODZENIA
 • WNIOSEK O WYDOBYCIE AKTU ŚLUBU
 • WNIOSEK O WYDOBYCIE AKTU ZGONU


FORMY DO PROCESU ZMIANY NAZWISKA

 • WNIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA LUB NAZWISKA
 • UPOWAŻNIENIE DO UMIESZCZENIA WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA I NAZWISKA
 • ANKIETA DO WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA I NAZWISKA


FORMY DO PROCESU STWIERDZENIA POSIADANIA BĄDŹ UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • WNIOSEK O STWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
 • ŻYCIORYS
 • OŚWIADCZENIE O NIE WYSTĘPOWANIU O ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • OŚWIADCZENIE O BŁĘDACH LITEROWYCH ORAZ WYJAŚNIENIE ROZBIERZNOŚCI PISOWNI IMION I NAZWISK


Wszystkie poniżej przedstawione dokumenty są elektronicznie generowane (drukowane) w studiach Polski Paszport, lub można je otrzymać w formie PDF na tej stronie internetowej, bądź pocztą.

Paszport biometryczny
Polski paszport Chicago, biuro belmont avenue, sprawy imigracyjne

JEŻELI NIE ZNALEŹLIŚCIE NA POWYŻSZEJ LIŚCIE SWOJEJ SPRAWY – PROSZĘ DZWONIĆ: 312 224-2700

HOME | USŁUGI | LEGALIZACJE | FORMULARZE | KONTAKT | Mapa witryny


fotografia biometryczna | polski paszport biometryczny