Legalizacja dokumentów urzędowych

rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

Legalizacja małżeństwa

Umiejscowienie amerykańskiego aktu śłubu w Polskim urzędzie stanu cywilnego.
Wymagane dokumenty:
- pełny zagraniczny akt ślubu
- akty urodzenia małżonków (jeżeli są)
- polskie lub zagraniczne dowody tożsamości małżonków

polski paszport dla dziecka chicago

Dzieci urodzone w USA

Dziecko obywatela polskiego urodzone za granicą można zgłosić do wpisania do ksiąg urzędu stanu cywilnego.
Wymagane dokumenty:
- amerykanski akt urodzenia
- akt małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli jest)
- akty urodzenia rodziców dziecka (jeżeli są)
- polskie i zagraniczne dowody tożsamości małżonków

zmiana nazwiska po amerykańskim ślubie

Zmiana nazwiska

Wymagane dokumenty:
- dokument ze zmienionym imieniem/nazwiskiem (jeżeli już istnieje)
- akt urodzenia
- akt ślubu
- polski dowód tożsamości oraz
amerykański dowód tożsamości z obecnym adresem

amerykański akt urodzenia w polsce

Osoby dorosłe

Umiejscowienie amerykańskiego aktu urodzenia osoby dorosłej w Polsce.
Wymagane dokumenty:
- zupełny zagraniczny akt urodzenia
- akty urodzenia rodziców
- zagraniczny dowód tożsamości wnioskodawcy

nabycie obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie

Udowadnianie posiadania lub utraty polskiego obywatelstwa. Dotyczy osób powyżej 18 lat urodzonych za granicą, które nigdy nie posiadały polskiego dokumentu tożsamości jak paszport czy dowód osobisty.
Wymagane dokumenty:
- zupełny akt urodzenia 
- amerykański paszport 
- polskie paszporty rodziców wnioskodawcy
- akty urodzenia rodziców wnioskodawcy 
- akt małżenstwa rodziców wnioskodawcy

notariusz chicago paszport polski

Pozostałe usługi

- legalizcja zagranicznego rozwodu w Polsce.
- wyciągnięcie aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego
- wyciągnięcie aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego
- wyciągnięcie amerykańskich aktów stanu cywilnego
- upoważnienia majątkowe

Profesjonalnie zajmujemy się każdą sprawą od początku do końca, przygotowujemy potrzebne dokumenty, wypełniamy formularze i wnioski.

Umów spotkanie w naszym biurze dzisiaj!

(312) 224-2700

telefon czynny 7 dni w tygodniu

© Copyright 2011 - 2018 Polski Paszport - All Rights Reserved