Klauzula Apostille

Apostille to certyfikat, czyli poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego zagranicznego urzędu. Dokument poświadczony certyfikatem Apostille potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego (np. z USA), dzięki temu możesz posłużyć się zagranicznym dokumentem urzędowym w Polsce. Biuro Polski Paszport oferuje i dołącza certyfikaty Apostille do dokumentów, do których taki certyfikat może lub musi być dołączony. Biuro Polski Paszport oferuje dokumenty jak pełnomocnictwa, które w połączeniu z Apostille posiadają prawną moc sprawczą w Polsce i innych krajach.

PYTANIA? – PROSZĘ DZWONIĆ (312) 224-2700

Co to jest APOLSTILLE?

Apostille to certyfikat, czyli poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu. Dokument poświadczony certyfikatem Apostille potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego (np. z USA), dzięki temu możesz posłużyć się zagranicznym dokumentem urzędowym w Polsce.
Zarówno Polska, jak i USA są stronami Konwencji Haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej 5 października 1961 roku. To oznacza, że aby móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z USA w Polsce, wystarczy do danego dokumentu dołączyć Apostille.

UWAGA!

Niektóre urzędy amerykańskie, jak sądy, wymagają certyfikatów Apostille na dokumentach z Polski. Biuro Polski Paszport załatwia również dokumenty z Polski certyfikowane klauzulą Apostille.

Apostille – zarys historyczny:

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Apostille to poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on być użyty za granicą – w państwach podanych poniżej. Potwierdza podpis i charakter, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz tożsamość pieczęci na dokumencie.

Apostille jest uznawana i wydawana przez Polskę oraz ponad 120 innych państw.

Państwa, które nie uznają apostille, wymagają od posiadaczy dokumentów pochodzących z zagranicy ich zalegalizowania.

Pytania, zagadnienia, FAQ

Kto nadaje klauzulę apostille w USA?

Apostille to zaświadczenie wydane przez urząd stanowy, że dany dokument jest autentyczny (posiada autentyczne podpisy, pieczęcie) i w związku z tym może być użyty w międzynarodowym obrocie.

Jakie dokumenty wymagają Apostille?

Kiedy klauzula apostille jest wymagana? akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe (wyroki, postanowienia), administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, czy zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych..

Czy apostille ma termin ważności?

W niektórych przypadkach Apostille ma określony termin ważności. Jeśli dokument stracił swoją ważność w kraju, w którym został wydany, to Apostille na tym dokumencie również może stracić ważność.

Czy paszport wymaga apostille?

Dokumenty tożsamości tj. paszporty, dowody osobiste – nie podlegają legalizacji, ani nadawaniu apostille

Czy w Polsce mogę pokazać polski paszport zamiast dowodu osobistego?

Jedynie dowód osobisty lub paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Żaden inny dokument nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i nie może być wykorzystywany w urzędach oraz innych instytucjach do potwierdzenia tożsamości i polskiego obywatelstwa.

Jak udzielić pełnomocnictwa będąc za granicą, np. w USA?

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i opatrzone klauzulą apostille, jeśli zostało wystawione za granicą. Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i opatrzone klauzulą apostille, aby było ważne w Polsce.

Jak odebrać dowód osobisty będąc za granicą, np. w USA?

Gdy złożymy wniosek o polski dowód osobisty w Polsce, czy można go odebrać w polskiej ambasadzie czy konsulacie, gdzieś za granicami RP?

Niestety NIE MOŻNA odebrać polskiego dowodu osobistego za granicą RP. Odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście w Polsce w urzędzie, w którym złożony został wniosek.

PYTANIA? – PROSZĘ DZWONIĆ (312) 224-2700

Państwa sygnatariusze Konwencji Haskiej:

Contracting Party1R/A/S2Type3EIF4EXT5Auth6Res/D/N/DC7
Albania3-IX-2003A9-V-20041
Andorra15-IV-1996A31-XII-19961
Antigua and Barbuda1-V-1985Su1-XI-19811
Argentina8-V-1987A18-II-19881D
Armenia19-XI-1993A14-VIII-19941
Australia11-VII-1994A16-III-19951D
Austria5-X-196114-XI-1967R13-I-19681D
Azerbaijan13-V-2004A**2-III-20051
Bahamas30-IV-1976Su10-VII-19731
Bahrain10-IV-2013A31-XII-20131D
Barbados11-VIII-1995Su30-XI-19661
Belarus16-VI-1992Su31-V-19921
Belgium10-III-197011-XII-1975R9-II-19761
Belize17-VII-1992A11-IV-19931
Bolivia (Plurinational State of)6-IX-2017A7-V-20181
Bosnia and Herzegovina23-VIII-1993Su6-III-19921D
Botswana16-IX-1968Su30-IX-19661
Brazil2-XII-2015A14-VIII-20161D
Brunei Darussalam23-II-1987A3-XII-19871
Bulgaria1-VIII-2000A29-IV-20011
Burundi10-VI-2014A**13-II-20151
Cabo Verde7-V-2009A13-II-20101
Canada12-V-2023A11-I-20241
Chile16-XII-2015A30-VIII-20161
China8-III-2023A**7-XI-20233D
Colombia27-IV-2000A30-I-20011D
Cook Islands13-VII-2004A30-IV-20051
Costa Rica6-IV-2011A14-XII-20111
Croatia23-IV-1993Su8-X-19911
Cyprus26-VII-1972A30-IV-19731
Czech Republic23-VI-1998A16-III-19991
Denmark20-X-200630-X-2006R29-XII-200611D
Dominica22-X-2002Su3-XI-19781
Dominican Republic12-XII-2008A**30-VIII-20091
Ecuador2-VII-2004A2-IV-20051D
El Salvador14-IX-1995A31-V-19961
Estonia11-XII-2000A30-IX-20011D
Eswatini3-VII-1978Su6-IX-19681
Fiji29-III-1971Su10-X-19701
Finland13-III-196227-VI-1985R26-VIII-19851D
France9-X-196125-XI-1964R24-I-19651D
Georgia21-VIII-2006A14-V-20071D
Germany5-X-196115-XII-1965R13-II-19661D,N
Greece5-X-196119-III-1985R18-V-19851
Grenada17-VII-2001A7-IV-20021
Guatemala19-I-2017A18-IX-20171D
Guyana30-VII-2018A18-IV-20191
Honduras20-I-2004A30-IX-20041
Hungary18-IV-1972A18-I-19731D
Iceland7-IX-200428-IX-2004R27-XI-20041
India26-X-2004A**14-VII-20051
Indonesia5-X-2021A**4-VI-20221D
Ireland29-X-19968-I-1999R9-III-19991
Israel11-XI-1977A14-VIII-19781
Italy15-XII-196113-XII-1977R11-II-19781
Jamaica2-XI-2020A3-VII-20211
Japan12-III-197028-V-1970R27-VII-19701
Kazakhstan5-IV-2000A30-I-20011D
Kosovo6-XI-2015A**14-VII-20161D,DC
Kyrgyzstan15-XI-2010A**31-VII-20111
Latvia11-V-1995A30-I-19961D
Lesotho24-IV-1972Su4-X-19661
Liberia24-V-1995A**8-II-19961
Liechtenstein18-IV-196219-VII-1972R17-IX-19721
Lithuania5-XI-1996A19-VII-19971D
Luxembourg5-X-19614-IV-1979R3-VI-19791
Malawi24-II-1967A2-XII-19671
Malta12-VI-1967A3-III-19681
Marshall Islands18-XI-1991A14-VIII-19921
Mauritius20-XII-1968Su12-III-19681
Mexico1-XII-1994A14-VIII-19951
Monaco24-IV-2002A31-XII-20021
Mongolia2-IV-2009A**31-XII-20091
Montenegro30-I-2007Su3-VI-20061
Morocco27-XI-2015A**14-VIII-20161
Namibia25-IV-2000A30-I-20011
Netherlands30-XI-19629-VIII-1965R8-X-196541D
New Zealand7-II-2001A22-XI-20011D
Nicaragua7-IX-2012A14-V-20131
Niue10-VI-1998A2-III-19991
North Macedonia20-IX-1993Su17-XI-19911
Norway30-V-198330-V-1983R29-VII-19831
Oman12-V-2011A30-I-20121D
Pakistan8-VII-2022A**9-III-20231D,N
Palau17-X-2019A23-VI-20201
Panama30-X-1990A4-VIII-19911
Paraguay10-XII-2013A30-VIII-20141
Peru13-I-2010A**30-IX-20101
Philippines12-IX-2018A**14-V-20191D
Poland19-XI-2004A14-VIII-20051D
Portugal20-VIII-19656-XII-1968R4-II-19691D
Republic of Korea25-X-2006A14-VII-20071
Republic of Moldova19-VI-2006A**16-III-20071
Romania7-VI-2000A16-III-20011D
Russian Federation4-IX-1991Su31-V-19921D,N
Rwanda6-X-2023A5-VI-20241D
Saint Kitts and Nevis26-II-1994A14-XII-19941
Saint Lucia5-XII-2001A31-VII-20021
Saint Vincent and the Grenadines2-V-2002Su27-X-19791
Samoa18-I-1999A13-IX-19991
San Marino26-V-1994A13-II-19951
Sao Tome and Principe19-XII-2007A13-IX-20081
Saudi Arabia8-IV-2022A7-XII-20221
Senegal13-VII-2022A**23-III-20231
Serbia26-IV-2001Su27-IV-19921D
Seychelles9-VI-1978A31-III-19791
Singapore18-I-2021A16-IX-20211
Slovakia6-VI-2001A18-II-20021
Slovenia8-VI-1992Su25-VI-19911
South Africa3-VIII-1994A30-IV-19951
Spain21-X-197627-VII-1978R25-IX-19781D
Suriname29-X-1976Su25-XI-19751
Sweden2-III-19992-III-1999R1-V-19991
Switzerland5-X-196110-I-1973R11-III-19731D
Tajikistan20-II-2015A**31-X-20151
Tonga28-X-1971Su4-VI-19701D
Trinidad and Tobago28-X-1999A14-VII-20001
Tunisia10-VII-2017A**30-III-20181
Türkiye8-V-196231-VII-1985R29-IX-19851
Ukraine2-IV-2003A22-XII-20031D
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland19-X-196121-VIII-1964R24-I-1965131D
United States of America24-XII-1980A15-X-19811D
Uruguay9-II-2012A14-X-20121
Uzbekistan25-VII-2011A**15-IV-20121
Vanuatu1-VIII-2008Su30-VII-19801
Venezuela (Bolivarian Republic of)1-VII-1998A16-III-19991

1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Type = R: Ratification;

A: Accession;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Accession by the European Union
AEU*: State bound as a result of the accession by the European Union
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Denunciation;

4) EIF = Entry into force
5) EXT = Extensions of application
6) Authorities per Convention = Designation of Authorities
7) Res/D/N/DC = Reservations, declarations, notifications or depositary communications

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i opatrzone klauzulą apostille, jeśli zostało wystawione za granicą. Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i opatrzone klauzulą apostille, aby było ważne w Polsce.

MASZ PYTANIA – DZWOŃ (312) 224-2700
Zdjęcia paszportowe biometryczne do wszystkich paszportów

ZDJĘCIA PASZPORTOWE BIOMETRYCZNE

Na poczekaniu bez umówienia biometryczne zdjęcia paszportowe do wszystkich paszportów

Polski Paszport to paszport kraju członka Unii Europejskiej

POLSKI PASZPORT

Szybkie odnawianie polskich paszportów oraz wszystkie procesy konieczne do otrzymania polskiego paszportu

POLSKI DOWÓD OSOBISTY

Kliknij i dowiedz się więcej

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Wszystkie procesy prowadzące do otrzymania polskiego paszportu.

WIZYTY W KONSULACIE

Umawianie wizyt w Konsulacie RP oraz w lokalizacjach dyżurów

KLIKNIJ TU ABY SPRAWDZIC CZY TWÓJ PASZPORT JEST GOTOWY DO ODEBRANIA

REJESTRACJA MAŁZEŃSTW W POLSCE

Legalizacja, rejestracja, transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce

ZMIANY IMION I NAZWISK

Zmiana imion i nazwisk w polskim systemie ewidencji ludności

TRANSRYPCJE AKTÓW URODZENIA W POLSCE

Transkrypcja czyli rejestracja, legalizacja zagranicznych aktów urodzenia w polskim systemie ewidencji ludności

LEGALIZACJA ROZWODÓW W POLSCE

Procesy czyniące rozwód zagraniczny prawomocnym na terenie RP

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysiegłe

PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwa / power of attorney

Klauzula Apostille z USA oraz z Polski

KLAUZULA APOSTILLE

Pełnomocnictwa oraz Apostille nawet w ciągu 24 godzin

Uzyskiwanie, wydobywanie dokumentów z wszelkich polskich instytucji

WYDOBYCIE DOKUMENTÓW Z POLSKICH URZĘDÓW

Otwieranie kont w bankach polskich, złotówkowe (PLN), dolarowe (USD) oraz inne dewizowe.

OTWIERANIE KONT BANKOWYCH W POLSCE

POLSKIE EMERYTURY ZUS KRUS i INNE

Wszystkie procesy aż do uzyskania polskiej emerytury ZUS, KRUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych

SPADKI DAROWIZNY ODRZUCENIE SPADKU

Spadki, darowizny, odrzucenie spadku, odrzucenie w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza

KSIĘGI WIECZYSTE HIPOTEKA

Księgi wieczyste, wpisy, odnalezienie

DV LOTTERY, czyli LOTERIA WIZOWA

Zdjęcia cyfrowe i więcej

PROCHY DO POLSKI

Prochy, zwłoki do Polski, zezwolenia z Polski, z USA, tłumaczenia przysięgłe, procesowanie.

Świadectwo niekaralnosci

Audycje radiowe

PODCASTS

Wywiady i audycje radiowe

GALERIA DZIEŁ POLSKICJH MALARZY

Galeria dzieł polskich artystów z Polski oraz USA

GALERIA ZDJĘC „PIĘKNA NASZA OJCZYZNA CAŁA”

Galeria zdjec naszych obu ojczyzn.
Masz piękne zdjęcie? Podziel się, zapraszamy.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

Umów spotkanie

Większość usług wymaga wcześniejszego umówienia się. Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej.

OTWARTE SIEDEM DNI W TYGODNIU ZADZWOŃ (312) 224-2700

© Copyright Biuro Polski Paszport – All Rights Reserved