Pełnomocnictwa

pełnomocnictwa

Subtitle for This Block

Title for This Block

Text for This Block

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to dokument – narzędzie, które daje prawną moc sprawczą naszemu pełnomocnikowi do wykonania czynności w naszym imieniu gdzieś, gdzie nie możemy być w danym czasie osobiście – na przykład w Polsce.
Biuro Polski Paszport przygotowuje pełnomocnictwa do wszystkich czynności.

PYTANIA? – PROSZĘ DZWONIĆ (312) 224-2700

Pytania, zagadnienia, FAQ

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo zgodnie z prawem to jednostronne upoważnienie osoby trzeciej do wykonywania wskazanych czynności za osobę udzielającą tego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje określone czynności legalnie, a podejmowane przez niego decyzje są wiążące. Dokument pełnomocnictwa musi szczegółowo określać zakres kompetencji, które wchodzą w jego skład.

Jak udzielić pełnomocnictwa będąc za granicą?

Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego i opatrzone klauzulą apostille, aby było ważne w Polsce. Pełnomocnik będzie reprezentował nas na przykład w procesie sprzedaży nieruchomości, a jego zakres uprawnień powinien być precyzyjnie określony w dokumencie.

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo szczególne stosuje się, kiedy jest potrzeba załatwienia przez daną osobę jednej konkretnej sprawy, na przykład pośredniczenia w sprzedaży nieruchomości. Ostatnie z wymienionych, a więc pełnomocnictwo procesowe, dające możliwość reprezentacji przed sądem cywilnym lub karnym w określonej sprawie.

Jakie mamy rodzaje pełnomocnictwa?

Co do zasady można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe i do poszczególnej czynności (tzw. „pełnomocnictwo szczególne”). Różnią się one pod względem zakresu umocowania – tj. tego przy jakich czynnościach na ich podstawie pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę.

Jakie prawa ma pełnomocnik?

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do prowadzenia wszelkich spraw mocodawcy, natomiast pełnomocnictwo szczególne upoważnia do prowadzenia konkretnej sprawy albo do dokonywania określonych czynności w danym postępowaniu

Kto może wystawić pełnomocnictwo?

Mocodawca swoje oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa musi złożyć indywidualnemu adresatowi, którym jest pełnomocnik. Pełnomocnictwa może udzielić osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 Kodeksu cywilnego.

Czego nie można zrobić przez pełnomocnika?

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Jak długo jest ważne pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwa notarialne nie posiadają terminu ważności (udzielane są bezterminowo), o ile treść pełnomocnictwa nie stanowi inaczej. Jeżeli jednak termin został określony, to upoważnienie notarialne wygasa automatycznie wraz z upływem tej daty.

Kiedy pełnomocnictwo traci moc?

Pełnomocnictwo procesowe wygasa w razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej (art. 96 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego). Dotyczy to wszystkich rodzajów pełnomocnictw (w tym pełnomocnictwa do niektórych tylko czynności procesowych).

Czym różni się upoważnienie od pełnomocnictwa?

Upoważnienie odnosi się głównie do czynności faktycznych, np. do odbioru korespondencji z urzędu lub z sądu. Natomiast pełnomocnictwo dotyczy dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy. Zawsze niezwykle ważną kwestią pozostaje sporządzenie pełnomocnictwa w odpowiedniej formie.

Odwołanie pełnomocnika, unieważnienie pełnomocnictwa, cofnięcie pełnomocnictwa,

…CZYLI JAK ODWOŁAĆ PEŁNOMOCNIKA?

Odwołanie pełnomocnika w sprawach administracyjnych: Ustanowiłeś pełnomocnika w sprawie administracyjnej? Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo możesz odwołać (wypowiedzieć) w każdym momencie. Jednak jest ono skuteczne dopiero, kiedy dotrze do urzędu, w którym znajduje się pełnomocnictwo do reprezentowania twojej osoby.

Przy postępowaniu związanym z przeniesieniem własności nieruchomości wymagane jest, aby zarówno udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie, jak i jego odwołanie, było dokonane właśnie w formie aktu notarialnego (mówi o tym art. 158 oraz art. 98 Kodeksu cywilnego).

WARTO WIEDZIEĆ: W przypadku odwołania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa bardzo ważne jest, abyś zażądał zwrotu pełnomocnictwa od pełnomocnika. Jest to istotne dla zabezpieczenia twoich interesów.

Przykładowo, urząd przez pomyłkę może zaakceptować pismo wniesione przez twojego byłego pełnomocnika, pomimo wypowiedzenia przez ciebie pełnomocnictwa.

Należy pamiętać, że pełnomocnik ma obowiązek zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po jego odwołaniu (art. 102 Kodeksu cywilnego). Dotyczy to również pozostałych dokumentów, które miały związek z pełnioną dotychczas funkcją.

PYTANIA? – PROSZĘ DZWONIĆ (312) 224-2700
Zdjęcia paszportowe biometryczne do wszystkich paszportów

ZDJĘCIA PASZPORTOWE BIOMETRYCZNE

Na poczekaniu bez umówienia biometryczne zdjęcia paszportowe do wszystkich paszportów

Polski Paszport to paszport kraju członka Unii Europejskiej

POLSKI PASZPORT

Szybkie odnawianie polskich paszportów oraz wszystkie procesy konieczne do otrzymania polskiego paszportu

POLSKI DOWÓD OSOBISTY

Kliknij i dowiedz się więcej

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Wszystkie procesy prowadzące do otrzymania polskiego paszportu.

WIZYTY W KONSULACIE

Umawianie wizyt w Konsulacie RP oraz w lokalizacjach dyżurów

KLIKNIJ TU ABY SPRAWDZIC CZY TWÓJ PASZPORT JEST GOTOWY DO ODEBRANIA

REJESTRACJA MAŁZEŃSTW W POLSCE

Legalizacja, rejestracja, transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce

ZMIANY IMION I NAZWISK

Zmiana imion i nazwisk w polskim systemie ewidencji ludności

TRANSRYPCJE AKTÓW URODZENIA W POLSCE

Transkrypcja czyli rejestracja, legalizacja zagranicznych aktów urodzenia w polskim systemie ewidencji ludności

LEGALIZACJA ROZWODÓW W POLSCE

Procesy czyniące rozwód zagraniczny prawomocnym na terenie RP

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysiegłe

PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwa / power of attorney

Klauzula Apostille z USA oraz z Polski

KLAUZULA APOSTILLE

Pełnomocnictwa oraz Apostille nawet w ciągu 24 godzin

Uzyskiwanie, wydobywanie dokumentów z wszelkich polskich instytucji

WYDOBYCIE DOKUMENTÓW Z POLSKICH URZĘDÓW

Otwieranie kont w bankach polskich, złotówkowe (PLN), dolarowe (USD) oraz inne dewizowe.

OTWIERANIE KONT BANKOWYCH W POLSCE

POLSKIE EMERYTURY ZUS KRUS i INNE

Wszystkie procesy aż do uzyskania polskiej emerytury ZUS, KRUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych

SPADKI DAROWIZNY ODRZUCENIE SPADKU

Spadki, darowizny, odrzucenie spadku, odrzucenie w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza

KSIĘGI WIECZYSTE HIPOTEKA

Księgi wieczyste, wpisy, odnalezienie

DV LOTTERY, czyli LOTERIA WIZOWA

Zdjęcia cyfrowe i więcej

PROCHY DO POLSKI

Prochy, zwłoki do Polski, zezwolenia z Polski, z USA, tłumaczenia przysięgłe, procesowanie.

Świadectwo niekaralnosci

Audycje radiowe

PODCASTS

Wywiady i audycje radiowe

GALERIA DZIEŁ POLSKICJH MALARZY

Galeria dzieł polskich artystów z Polski oraz USA

GALERIA ZDJĘC „PIĘKNA NASZA OJCZYZNA CAŁA”

Galeria zdjec naszych obu ojczyzn.
Masz piękne zdjęcie? Podziel się, zapraszamy.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

KONTAKT Z BIUREM POLSKI PASZPORT

Kontakt z biurem, adres, godziny otwarcia.

Umów spotkanie

Większość usług wymaga wcześniejszego umówienia się. Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej.

OTWARTE SIEDEM DNI W TYGODNIU ZADZWOŃ (312) 224-2700

© Copyright Biuro Polski Paszport – All Rights Reserved