Jak otrzymać polski paszport w Chicago

Biuro Polski Paszport w Chicago (obecna siedziba w Arlington Heights, Illinois) oferuje wszystkie usługi, które mogą być konieczne do otrzymania polskiego paszportu. Aby z sukcesem złożyć wniosek oraz otrzymać polski paszport w Chicago, IL, Nowym Jorku, NY Houston, TX, Los Angeles, CA czy w Washington DC, polskim obywatelom konieczna jest pomoc na przykład w wykonaniu prawidłowych biometrycznych zdjęć paszportowych.

KLIKNJ TU i sprawdź, czy twój paszport jest gotowy do odbioru

Usługi i procesy, które mogą być konieczne w staraniach o polski paszport:

MASZ PYTANIA? – DZWOŃ (312) 224-2700

Pytania, zagadnienia, FAQ

Co to jest paszport?

Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo kraju wydania danego paszportu, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument zawiera.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny to dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, zawiera dane biometryczne. Dokument pozwala zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka. Informacje są przechowywane na chipie pamięci EEPROM, a także w kartotekach lub bazach danych urzędów – najczęściej według miejsca zameldowania.

Jak sprawdzić czy mój paszport jest biometryczny?

W paszportach wydanych przed 28 sierpnia 2006 roku nie ma żadnych danych biometrycznych.

Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne):

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Jak długo paszport jest ważny?

 • 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Kiedy paszport traci ważność?

Twój paszport straci ważność, gdy:

 • upłynie termin jego ważności. W paszporcie znajdziesz datę upływu terminu jego ważności,
 • zgłosisz jego utratę albo zniszczenie,
 • ktoś zwróci do urzędu twój zgubiony paszport,
 • stracisz polskie obywatelstwo,
 • zmienisz swoje dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • zostanie unieważniony.

Gdy zgłosisz czyjś zgon — paszport tej osoby automatycznie straci ważność.

Kiedy wymienić paszport?

Złóż wniosek o wydanie nowego paszportu:

 • nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeśli mieszkasz w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) — jeśli mieszkasz za granicą.

Jeśli zmieniły się twoje dane (na przykład nazwisko po ślubie albo numer PESEL), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:

 • sporządzono twój akt małżeństwa — jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie,
 • dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,
 • dostaniesz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Co zrobić, jeśli zgubisz lub zniszczysz paszport?

Zgłoś to jak najszybciej do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu.

Ile, jak długo będziesz czekać na nowy paszport od momentu złożenia wniosku?

Jeśli składasz wniosek za granicą RP, urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

MASZ PYTANIA? – DZWOŃ (312) 224-2700
Zdjęcia paszportowe biometryczne do wszystkich paszportów

ZDJĘCIA BIOMETRYCZNE

Na poczekaniu bez umówienia biometryczne zdjęcia paszportowe do wszystkich paszportów

Polski Paszport to paszport kraju członka Unii Europejskiej

POLSKI PASZPORT

Szybkie odnawianie oraz wszystkie procesy prowadzące do otrzymania polskiego paszportu

POLSKI DOWÓD OSOBISTY

Kliknij i dowiedz się więcej

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Wszystkie procesy doprowadzające do otrzymania polskiego paszportu.

UMAWIANIE WIZYT W KONSULACIE

Umawianie wizyt paszportowych w Konsulacie RP oraz lokalizacjach dyżurnych

REJESTRACJA ŚLUBÓW W POLSCE

Uprawomocnienie, rejestracja, transkrypcja aktu małżeństwa (aktu stanu cywilnego) w Polsce

ZMIANY IMION I NAZWISK

Zmiana imion i nazwisk w polskim systemie ewidencji ludności

TRANSRYPCJA AKTÓW URODZENIA W POLSCE

Transkrypcja czyli rejestracja zagranicznych aktów urodzenia w polskim systemie rządowym

LEGALIZACJA ROZWODÓW W POLSCE

Procesy uczynienia rozwodu zagraniczenego prawomocnym na terenie RP

TŁUMACZENIA ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia przysiegłe

PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwa / power of attorney

Klauzula Apostille potwierdza autentyczność dokumentu

KLAUZULA APOSTILLE

Uzyskiwanie, wydobywanie dokumentów z wszelkich polskich instytucji

WYDOBYCIE DOKUMENTÓW Z POLSKICH URZĘDÓW

Otwieranie kont w bankach polskich, złotówkowe (PLN), dolarowe (USD) oraz inne dewizowe.

OTWIERANIE KONT BANKOWYCH W POLSCE

POLSKIE EMERYTURY ZUS KRUS i INNE

Wszystkie procesy aż do uzyskania polskiej emerytury ZUS, KRUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych

SPADKI DAROWIZNY ODRZUCENIE SPADKU

Uprawomocnienie, rejestracja, transkrypcja aktu małżeństwa (aktu stanu cywilnego) w Polsce

KSIĘGI WIECZYSTE HIPOTEKA

Księgi wieczyste, wpisy, odnalezienie

Audycje radiowe

PODCASTS

Wysłuchaj naszych audycji radiowych

DV LOTTERY, czyli LOTERIA WIZOWA

Zdjęcia cyfrowe i więcej

PROCHY DO POLSKI

Prochy, zwłoki do Polski, zezwolenia z Polski, z USA, tłumaczenia przysięgłe, procesowanie.

SPADKI DAROWIZNY ODRZUCENIE SPADKU

Uprawomocnienie, rejestracja, transkrypcja aktu małżeństwa (aktu stanu cywilnego) w Polsce

GALERIA POLSKICJH MALARZY

Galeria obrazów polskich artystów. Artyści mogą je wystawiać tu bezpłatnie. W celu zakupu proszę się kontaktowac z Biurem Polski Paszport lub bezpośrednio z artystą.

GALERIA ZDJĘC „PIĘKNA NASZA OJCZYZNA CAŁA”

GALERIA WYJĄTKOWYCH ZDJĘC NASZYCH OBU OJCZYZN. Masz piękne zdjęcie? Zapraszamy, dołóż.

Audycje radiowe

PODCASTS

Wysłuchaj naszych audycji radiowych

KONTAKT

Kontakty do Biura Polski Paszport

Umów spotkanie

Większość usług wymaga wcześniejszego umówienia się. Zadzwoń aby dowiedzieć się więcej.

OTWARTE SIEDEM DNI W TYGODNIU ZADZWOŃ (312) 224-2700

© Copyright Biuro Polski Paszport – All Rights Reserved